Edukacja zdalna 16 bit miniWytyczne dotyczące zasad postępowania w czasie zagrożenia koronawirusem:

- GIS - Główny Inspektorat Sanitarny

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

- Aktualne zalecenia w związku z zagrożeniem wywołanym koronawirusem oraz zasady postępowania na Politechnice Śląskiej

 

Wytyczne dla studentów dotyczące realizacji zajęć dydaktycznych prowadzonych przez poszczególnych pracowników RT6

DR HAB. INŻ. JANUSZ ĆWIEK PROF. PŚ - KIEROWNIK KATEDRY - LINK

DR HAB. INŻ. KRZYSZTOF LABISZ PROF. PŚ - LINK 

DR HAB. INŻ. JAKUB MŁYŃCZAK PROF. PŚ - LINK

DR HAB. INŻ. JAROSŁAW KONIECZNY PROF. PŚ - LINK

DR INŻ. KRZYSZTOF KRAWIEC - LINK

DR INŻ. ADAM MAŃKA - LINK

DR INŻ. SZYMON SURMA - LINK

DR INŻ. ŁUKASZ WIERZBICKI - LINK

DR INŻ. ANDRZEJ HEŁKA - LINK

DR INŻ. WOJCIECH GAMON - LINK

DR INŻ. KRZYSZTOF BIZOŃ - LINK

---

MGR INŻ. JUSTYNA WINTER - LINK