zaledwie 7 semestrów
Kierunek ogólnoakademicki
na kierunku Transport
 • Eksploatacja Pojazdów Szynowych
 • Infrastruktura i Ruch Kolejowy
zaledwie 7 semestry
Kierunek Praktyczny
na kierunku Transport Kolejowy
 • Budowa i eksploatacja pojazdów szynowych
 • Inżynieria bezpieczeństwa w transporcie kolejowym
 • Projektowanie i utrzymanie infrastruktury transportu kolejowego
 • ...
zaledwie 8 semestrów
studia dualne
na kierunku Transport Kolejowy
 • Budowa i eksploatacja pojazdów szynowych
zaledwie 3 semestry
kierunek ogólnoakademicki
na kierunku Transport
 • Budowa i eksploatacja pojazdów
zaledwie 3 semestry
kierunek praktyczny
na kierunku Transport Kolejowy
 • Transport Szynowy
zaledwie 3 semestry
kierunek praktyczny
na kierunku Transport Kolejowy
 • Informatyka w Transporcie Kolejowym*
zaledwie 3 semestry
TRANSPORT
na kierunku Transport
 • Tryb stacjonarny
 • Tryb niestacjonarny
 • Doktoraty wdrożeniowe
 • Inne formy studiów

Podkategorie