zaledwie 7 semestrów
Kierunek ogólnoakademicki
na kierunku Transport
  • Eksploatacja Pojazdów Szynowych
  • Infrastruktura i Ruch Kolejowy
zaledwie 7 semestry
Kierunek Praktyczny
na kierunku Transport Kolejowy
  • Budowa i eksploatacja pojazdów szynowych
  • Inżynieria bezpieczeństwa w transporcie kolejowym
  • Projektowanie i utrzymanie infrastruktury transportu kolejowego
  • ...
zaledwie 8 semestrów
studia dualne
na kierunku Transport Kolejowy
  • Budowa i eksploatacja pojazdów szynowych