zaledwie 3 semestry
kierunek ogólnoakademicki
na kierunku Transport
  • Budowa i eksploatacja pojazdów
zaledwie 3 semestry
kierunek praktyczny
na kierunku Transport Kolejowy
  • Transport Szynowy
zaledwie 3 semestry
kierunek praktyczny
na kierunku Transport Kolejowy
  • Informatyka w Transporcie Kolejowym*