• Studia DUALNE
  Studia DUALNE

  Studia realizowane we współpracy z przemysłem

  Sprawdź naszą ofertę...
 • Projekty unijne
  Projekty unijne

  Projekty współfinansowane przez Unię Europejską...

   

   

    

  .

  Sprawdź naszą ofertę...
 • Znajdź najlepsze rozwiązanie dla siebie...
  Znajdź najlepsze rozwiązanie dla siebie...

  Odkryj pasjonujący świat transportu - daj się porwać branży kolejowej...

 • Udział w działaniach koła naukowego C.A.D.
  Udział w działaniach koła naukowego C.A.D.

  Wyjdź poza ramy codzienności - daj się porwać pasji lub wytyczaj nowe szlaki w ramach działań koła naukowego!

 logoKTK kolor 150x150 GimpKatedra Transportu Kolejowego (RT6) na Wydziale Transportu i Inżynierii Lotniczej Politechniki Śląskiej została powołana uchwałą Rady Wydziału Transportu z dnia 27 X 2016 r. po wcześniejszym (24X 2016 r.) połączeniu przez Senat Politechniki Śląskiej Wydziału Transportu i Centrum Naukowo-Dydaktycznego Transportu Kolejowego. W skład Katedry wchodzą pracownicy naukowo-dydaktyczni z byłej Katedry Transportu Szynowego (działającej w ramach Wydziału Transportu do 10 VII 2014 r.) oraz Centrum Naukowo- Dydaktycznego Transportu Kolejowego utworzonego 1VI 2014 r.

 

 

 

Katedra prowadzi działalność dydaktyczną na: 
• kierunku Transport  o profilu ogólnoakademickim w specjalnościach: Eksploatacja pojazdów szynowych (studia I i II stopnia), Infrastruktura i ruch kolejowy (studia I stopnia), Sterowanie Ruchem Kolejowym (studia II stopnia niestacjonarne); 
• kierunku Transport kolejowy o profilu praktycznym  - studia I stopnia w specjalnościach: Budowa i eksploatacja pojazdów szynowych, Inżynieria bezpieczeństwa w transporcie kolejowym, Projektowanie i utrzymanie infrastruktury transportu kolejowego.
• dwusemestralnych studiach podyplomowych „Zasady Prowadzenia Ruchu Kolejowego i Sterowanie Ruchem Kolejowym”;

Absolwenci są przygotowywani do pracy inżynierskiej w przedsiębiorstwach:  projektujących i produkujących pojazdy szynowe, produkujących urządzenia sterowania ruchem kolejowym, produkujących systemy informacji pasażerskiej, zakładach obsługowo-naprawczych, firmach przewozowych, jednostkach związanych z logistyką i spedycją w transporcie kolejowym, a także w firmach zajmujących się projektowaniem, budową i utrzymaniem infrastruktury kolejowej, oraz u zarządców infrastruktury i przewoźników kolejowych.

Katedra prowadzi działalność naukową oraz badawczo-rozwojową i wdrożeniową, a także szkoleniową w zakresie szeroko pojętego transportu kolejowego, a w szczególności: 
• projektowania, wytwarzania, eksploatacji, diagnostyki i remontów pojazdów szynowych,
• automatyki i urządzeń sterowania ruchem kolejowym,
• systemów zarządzania bezpieczeństwem i utrzymaniem w transporcie kolejowym,
• zintegrowanymi systemami zarządzania jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem  pracy, w tym systemami dedykowanymi do branży kolejowej (np. IRIS),
• nowych materiałów i technologii do budowy pojazdów szynowych i linii kolejowych,
• projektowaniem, diagnostyką i remontami infrastruktury transportu kolejowego (linie kolejowe, obiekty inżynieryjne),
• trakcją elektryczną.

Działalność ta prowadzona jest wspólnie z innymi Wydziałami Politechniki Śląskiej (m.in. Budownictwa, Elektrycznym) i innymi Uczelniami (m.in. Politechniką Warszawską, Uniwersytetem Technologiczno-Humanistycznym w Radomiu) i Instytutami (m.in. Instytutem Kolejnictwa, Instytutem Pojazdów Szynowych TABOR, Instytutem Technik Innowacyjnych EMAG).
Katedra współpracuje z wieloma podmiotami związanymi z branżą kolejową, m.in. z: PKP S.A., PKP Cargo, PKP Polskie Linie Kolejowe,  PKP LHS, Koleje Śląskie, Jastrzębska Spółka Kolejowa, DB CARGO, Lotos Kolej, Bombardier Transportation, Zakłady Automatyki KOMBUD, Alstom Konstal, Newag, Chemet, Knorr-Bremse, MORIS, Pixel, ENTE
Katedra współpracuje również z: Urzędem Transportu Kolejowego, Polską Izbą Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei, Południowym Klastrem Kolejowym, oraz szkołami ponadgimnazjalnymi - technikami kształcącymi w zawodach kolejowych. 
 

Transport kolejowy (studia o profilu praktycznym)

– plan zajęć dla sem. 1. studiów stacjonarnych I stopnia: gr. 1gr. 2

– plan zajęć dla sem. 1. studiów niestacjonarnych I stopnia: plan

Programy i efekty kształcenia są przedstawione na osobnej stronie

Organizacja roku akademickiego jest dostępna na stronie Działu Spraw Studenckich i Kształcenia.