image004
 
Politechnika Śląska, Wydział Transportu realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

Utworzenie stażu zawodowego dla studentów kierunku Transport Kolejowy Wydziału Transportu Politechniki Śląskiej”. 
Celem projektu jest poprawa dostępności do programów stażowych dla studentów/tek kierunku Transport Kolejowy Politechniki Śląskiej wydz. transportu, uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym przy współudziale podmiotów przemysłowych oraz podniesienie kompetencji odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa za pomocą zrealizowania zadania stażowego.
Dofinansowanie projektu z UE: 474 416,00 zł 
Plakat

Regulamin Projektu znajduje się pod linkiem.

 

Informacja o dodatkowej rekrutacji projektu stażowego - LINK oraz LINK.

Lista zakwalifikowanych na 1,2 i 3 turę stażu - LINK


Zbiór załączników do regulaminu:

 1. Formularz zgłoszeniowy.
 2. Karta oceny kandydata.
 3. Deklaracja uczestnictwa.
 4. Oświadczenie uczestnika.
 5. Formularz uczestnictwa.
 6. Umowa trójstronna.
 7. Lista obecności.
 8. Dziennik.
 9. Umowa delegacja.
 10. Tabela rozliczeń kosztów.
 11. Sprawozdanie miesięczne.
 12. Raport końcowy.
 13. Zaświadczenie o odbyciu stażu.
 14. Umowa o współpracy z pracodawcą.
 15. Harmonogram wsparcia