FE POWER poziom pl 1 rgb

Nabór trwa !!!

Plakat nr 2

 

 

Celem głównym projektu jest opracowanie programów kształcenia i realizacja działań dydaktycznych dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 20 lat służącychrozwijaniu u jego uczestników kompetencji pozwalających na aktywizację społeczną i zawodową, poszerzanie wiedzy ogólne i specjalistycznej oraz rozwój zainteresowań, rozbudzania ciekawości poznawczej, stymulowania aktywności edukacyjnej i kulturalnej młodego człowieka, propagowania kulturyinnowacyjności oraz działania służące zapobieganiu społecznemu wykluczeniu. Projekt jest dedykowany dla niestandardowych odbiorców szkolnictwawyższego. Obszarem w którym będziemy realizować cel projektu jest szeroko pojęte kolejnictwo. Przewidywane projektem działania dydaktyczne, będąobejmować swym obszarem zagadnienia z podstaw mechaniki, inżynierii materiałowej, podstaw projektowania, sterowania, ekologii w transporcie szynowym.

 

Dokumenty projektu:

Regulamin projektu

   Zał. 1 Formularz zgłoszeniowy - proszę wydrukować  i złożyć podpisy,

   Zał. 2 Zgoda rodzica opiekuna prawnego - proszę wydrukować  i złożyć podpisy,

   Zał. 3 Karta oceny kandydata - dokument komisji rekrutacyjnej projektu / proszę nie drukować,

   Zał. 4 Oświadczenie uczestnika projektu - proszę wydrukować  i złożyć podpisy,

   Zał. 5 Deklaracja uczestnika - proszę wydrukować  i złożyć podpisy,

   Zał. 6 Formularz uczestnika projektu - proszę wydrukować  i złożyć podpisy,

   Zał. 7 Oświadczenie o rezygnacji - tylko jeśli chce się zrezygnować z udziału w projekcie, wtedy proszę wydrukować, złożyć podpisy i dostarczyć do biura projektu,  

   Zał. 8 Tematyka zajęć,  

   Zał. 9 Oświadczenie o niekorzystnej sytuacji lub poczuciu wykluczenia - nieobowiązkowe oświadczenie, jednakże wpływające na ocenę kandydata.

Harmonogram wsparcia 

Oficjalny plakat projektu

Plakat promujący

FAQ - najczęściej zadawane pytania.

 


 Za wszelkie uwagi, konkluzje, wnioski i apelację będę wdzięczny Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.